best free website templates

Red de Groene Schuur!

Omtrent de huidige situatie is momenteel veel te doen binnen en buiten Zeewolde. We kunnen ons goed voorstellen dat er veel vragen zijn. Daarom vind je de meest gestelde vragen op deze pagina. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

Veel gestelde vragen

De Groene Schuur heeft op dit moment met een tweetal urgente problemen te maken:
(1) Er dient achterstallig incidenteel onderhoud uitgevoerd te worden. Denk hierbij aan het vervangen van het dak, vervangen van de kozijnen en vernieuwen van de ventilatie.
(2) De inkomsten van de Groene Schuur dienen te stijgen, dit omdat de exploitatie met de huidige activiteiten verlieslijdend is. Hierdoor zal de Groene Schuur ook nadat het onderhoud is uitgevoerd in de financiële problemen blijven. Belangrijk is dat we een meer jaren plan kunnen opstellen.

-Het Groene Schuur bestuur heeft een principe besluit genomen om per 1 januari 2024 de stichting op te heffen. Dit principe besluit houdt in dat het bestuur in december 2023 evalueert of er vorderingen zijn gezet die de opheffing kunnen voorkomen. Hiervoor dient er zicht te zijn op een oplossing voor de volgende problemen:
-Incidenteel noodzakelijk onderhoud moet uitgevoerd worden.
-De exploitatie inkomsten moeten stijgen om de stichting financieel gezond te houden. 

Wij zijn voornemens een crowdfunding actie op te starten wanneer het bedrag dat wij schatten nodig te hebben voor een belangrijk deel toegezegd is. Dit om het bedrag dat we moeten inzamelen met crowdfunding realistisch te maken.

Mensen die geïnteresseerd zijn in het sponsoren van de Groene Schuur kunnen een mail sturen naar info@groeneschuur.nl. 

De problematiek rondom het benodigde onderhoud aan het Groene Schuur dak is vanaf 2018 gedeeltelijk bekend. Toen is er een inspectie uitgevoerd aan het dak en is er naar aanleiding daarvan gezocht naar financiële middelen voor dit probleem. Hiervoor zijn toen gesprekken geweest met de gemeente omdat de Groene Schuur niet over voldoende middelen beschikte. De uitkomst van deze gesprekken was dat de Groene Schuur zelf verantwoordelijk was voor de benodigde financiën. Indertijd kon er ook nog mooi gespaard worden van de inkomsten, dus dat is toen ook gedaan.

Helaas zijn de toen opgebouwde buffers in en na de corona periode verloren gegaan.

Naast contact met de gemeente is er in 2018 om financiële middelen te verzamelen ook contact geweest met de verschillende regionale/landelijke subsidies en fondsen. Denk hierbij aan Stichting DOEN en het Oranjefonds.

Vanaf juli 2022 zijn daarna de volgende stappen gezet:
- Er is een brandbrief naar de gemeenteraad gestuurd;
- Er is berichtgeving door de lokale pers geweest met daarin een oproep om hulp aan de inwoners van Zeewolde;
- Er is contact geweest met het Leefbaar Platteland fonds, helaas konden we niet aan de gestelde eisen voldoen;
- Er is contact geweest met het Windpark Zeewolde fonds, helaas konden we niet aan de gestelde eisen voldoen;
- Er is contact geweest met een subsidie adviseur, die gaf aan dat exploitatie kosten in de regel afwijzingsgrond nummer één voor een subsidie;
- Er zijn gesprekken geweest met een potentiële koper, hier lees je meer over in de FAQ ‘’Waarom kon de Groene Schuur niet verkocht worden?’’
- We zijn in gesprek met een potentiële huurder om daarmee de inkomsten van de Groene Schuur kunnen stijgen. Op dit moment zijn er gesprekken met de gemeente om te kijken of dit binnen het huidige bestemmingsplan valt;
- Er is contact geweest met het provinciale bestuur, helaas bleken ze niet financieel daadkrachtig om het achterstallig onderhoud te financieren;
- De mogelijkheid tot het huren van een andere locatie binnen Zeewolde om de vaste lasten te verminderen. Helaas bleek dit niet mogelijk;

Mobirise

-Dat we een toekomst bestendige organisatie van de Groene Schuur maken, dat de komende jaren financieel op eigen benen kan staan. Ook is het belangenrijk dat we voldoende expertise in het netwerk rondom de Groene Schuur krijgen, om ook in de toekomst de juiste besluiten te kunnen nemen.

Hiervoor dienen we achterstallig onderhoud uit te voeren, een duidelijke begroting naar de toekomst te maken en een stabiel georganiseerde organisatie op te zetten.

Er is één kandidaat geweest die de Groene Schuur wilde overkopen en in de toekomst zou willen onderhouden, dit zonder winstoogmerk. Het meest aannemelijke scenario was dat deze inwoner uit Zeewolde een nieuw pand zou bouwen op de locatie van de Groene Schuur en hier ook andere activiteiten zou exploiteren. Dit zodat de kosten enigszins terugverdiend zouden worden, en de exploitatie kosten voor de Groene Schuur behapbaar bleven. Dit is afgewezen omdat het college het bestemmingsplan niet wou/kon wijzigen, en negatief stond tegenover het plan van deze zeer betrokken inwoner.

Mobirise

© Copyright 2019 Groene Schuur - All Rights Reserved